9 listopada 2016

Relacja z I Forum Przedsiębiorców Branży Językowej

Forum Przedsiębiorców Branży Językowej to wydarzenie, które odbyło się w Warszawie 5 listopada 2016, zorganizowane przez cztery firmy wspierające branżę językową: wydawnictwo Macmillan, firmę szkoleniową Personnel Training Institute, producenta testów ETS Global i Fundację Rozwoju Edukacji Językowej, działającą na rzecz krzewienia wielokulturowości i podnoszenia jakości kształcenia językowego.

Forum miało na celu zintegrowanie środowiska przedsiębiorców, głównie właścicieli szkół językowych, wokół wspólnych tematów, wyzwań i proponowanych rozwiązań. Podczas forum prelekcje zaprezentowali specjaliści, którzy od wielu lat obserwują rozwój branży i jej unikalne potrzeby.
Podczas pierwszej prezentacji: Jak nowocześnie i efektywnie zarządzać szkołą językową? dr Joanna Femiak z Personnel Training Institute odsłoniła główne obszary szkoły, które podlegają rozwojowi i dla których nowoczesne zarządzanie jest niezbędne do jej sukcesu na rynku. Jak naprawdę nowocześnie i efektywnie zarządzać szkołą językową zależy zdaniem dr Femiak od lokalizacji szkoły, jej wielkości, produktu, a także czasu obecności na rynku. Dogłębna znajomość rozwoju biznesu językowego pozwoliła prelegentce przeprowadzić wnikliwą analizę etapów rozwoju szkoły językowej i jej potrzeb na poszczególnych ich etapach. Podczas swojego wystąpienia opisała także kompetencje właściciela szkoły, które pozwalają na dostosowanie siebie i swojej organizacji do zmiennych warunków na wolnym rynku.

Temat poruszany przez kolejnego prelegenta, dr Grzegorza Śpiewaka, reprezentującego wydawnictwo Macmillan, brzmiał: Jak zbudować atrakcyjny przekaz marketingowy dla oferty szkoły językowej? Dr Śpiewak zaprezentował koncepcję ‘Language as a life skill’, rozwijaną od kilku lat przez Macmillan Education. Koncepcja ta daje, zdaniem dr Śpiewaka, potencjalnie bardzo atrakcyjny i mocny język PR-owy i marketingowy, w którym można opisać korzyści dla klienta, wykraczające daleko poza cele stricte językowe. Jest to także okazja do zrewidowania priorytetów kształcenia, a co za tym idzie, impuls do doskonalenia zawodowego zespołu lektorów Ucząc języka obcego w XXI wieku mamy szansę rozwijać cały szereg ważnych umiejętności, niezbędnych wręcz dla skutecznego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy. Warto zatem te kluczowe umiejętności zidentyfikować, a następnie wkomponować w tok nauczania jako nowy, niesłychanie istotny wymiar edukacji językowej.

Joanna Wrzesińska, przedstawicielka ETS Global, wygłosiła prezentację na temat: Edukacja to też produkt – jak wzbogacić ofertę szkoły językowej i wyróżnić się na rynku? Podczas swojego wystąpienia poruszyła tematy, takie jak wprowadzanie nowych produktów do oferty szkoły przynoszących wymierne zyski; odpowiednie zapoznanie zespołu lektorów z nowościami i ich pozycjonowaniem w strategii marketingowej szkoły; wyjście z nowymi propozycjami do klientów i poszukiwanie skutecznych form promocji; kształtowanie profesjonalnego wizerunku szkoły jako nowoczesnej instytucji edukacyjnej. Edukacja prywatna to usługa, ale jednocześnie i produkt, który wymaga przemyślanej strategii marketingu i sprzedaży, dopasowanej do aktualnych wymagań rynku – jej odbiorców. W ciągle zmieniającej się rzeczywistości biznesowej sięgamy po najróżniejsze rozwiązania, takie jak dodatkowe produkty czy akredytacje, aby wzbogacić naszą ofertę. Warto jednak rozwijać strategię w przemyślany sposób, zarówno pod względem sprzedażowym i marketingowym, o czym mówiła Joanna Wrzesińska, jak i prawnym, o czym mówił kolejny prelegent Adrian Ignasiak, reprezentujący Personnel Training Institute.

Adrian Ignasiak omówił najbardziej nurtujące kwestie związane z funkcjonowaniem szkoły językowej w świetle nowych regulacji prawnych, generujących dodatkowe obowiązki po stronie właścicieli. W trakcie wykładu poruszył kwestie związane z uzyskiwaniem statusów opisanych w ustawie prawo oświatowe, na przykładzie CKU i POW, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z ich uzyskania oraz obowiązków po stronie szkoły. Nawiązał także do ostatniej nowelizacji, dotyczącej organizacji półkolonii i kolonii.

Adwokat Paweł Lech, który występował jako przedstawiciel Fundacji REJ, w sposób rzeczowy przedstawił różne formy zrzeszania się przedsiębiorców, ich zalety i wymagania. Izba Gospodarcza jest jednym z ambitniejszych stowarzyszeń branżowych, bowiem wymaga deklaracji 100 przedsiębiorców, ale pozwala na reprezentowanie i chronienie jej członków przed organami państwowymi i innymi podmiotami, dlatego też warto, aby branża językowa była przez taki właśnie podmiot reprezentowana.

Dr Agata Pradela i dr Piotr Kurnicki wygłosili wystąpienie na temat: Nowe możliwości dla rozwoju szkół językowych dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Prelegenci wyjaśnili, kto może ubiegać się o środki RUR/PSF, na jakich zasadach w poszczególnych województwach oraz jakie wymagania musi spełnić szkoła językowa, aby móc szkolić w ramach RUR/PSF. Poza tym omówili podobieństwa i różnice między znanym od trzech lat Krajowym Funduszem Szkoleniowym a RURem/PSFem. Właściciele szkół językowych poznali możliwości pozyskania środków unijnych na szkolenia językowe i egzaminy dla swoich klientów.

Forum miało poniekąd charakter wydarzenia o wadze historycznej, bowiem podczas jego trwania zebrano deklaracje członkostwa w powstającej Polskiej Izbie Gospodarczej Branży Językowej. Swoją deklarację złożyło 78 uczestników Forum, organizatorzy czekają na kolejne zgłoszenia (potrzebnych jest minimum 100 zgłoszeń); wkrótce zostanie ogłoszone walne zebranie powołujące Izbę. Izba ma na celu między innymi ochronę interesów i wspieranie inicjatyw branży i jej członków, jak też wytyczanie standardów etycznych i jakościowych.
Organizatorzy pragną podziękować prelegentom, ale przede wszystkim uczestnikom Forum, którzy przyjechali z całego kraju, za zaufanie i owocnie spędzony wspólny czas.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zapisać siebie, swoje szkoły, biura tłumaczeń do Izby Gospodarczej Branży Językowej zapraszamy do wypełnienia deklaracji, dostępnej na stronie internetowej Fundacji REJ: frej.org.pl/izba i przesłania oryginału na wskazany adres.

Kontakt

Kontakt ws. Forum:
Fundacja REJ
tel. 510 400 000
kontakt@frej.org.pl